Özel Eğitim Projeleri

Başvuru

09-11 Aralık 2022 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek projeye ülkemizin 7 farklı bölgesinden 20 katılımcı seçilecektir. Projeye katılımcıların seçiminde  “ozelegitimprojeleri.trabzon.edu.tr” uzantılı adresten yapılacak başvurular dikkate alınacaktır. Proje başvuru süreci başlamıştır.

Katılımcıların seçiminde aşağıda verilen kriterlerden yararlanılacaktır.   

  • Özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanabilecek proje fikrine sahip olma,
  • TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olma,
  • Doktora derecesine sahip veya doktora yeterlik sınavında başarılı olma,
  • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olma,
  • Daha once 2237-B kapsamında herhangi bir etkinliğe katılmamış olma şartları aranacaktır.
  • Katılımcılar seçilirken kadın erkek sayılarının birbirine yakın sayıda olmasına önem verilecektir.

Menüyü Kapat