Özel Eğitim Projeleri

Kapsam

Proje kapsamında katılımcılar özel gereksinimli bireylere yönelik bilimsel araştırma projesi hazırlama sürecinde aşağıda verilen başlıklarda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

 • Katılımcılar A’dan Z’ye proje hazırlamada izlenilecek süreçler hakkında bilgi ve beceri kazanacaklardır.
 • Katılımcılar araştırma projesi hazırlarken “SMART“ ilkesine uygun proje amaç-hedefleri yazabileceklerdir.
 • Katılımcılar projelerine uygun kuramsal ve kavramsal çerçeveyi  oluşturabileceklerdir.
 • Katılımcılar özgün değere sahip  bilimsel araştırma projeleri oluşturabileceklerdir.
 • Katılımcılar projelerinin yönetiminde iş takvimlerini oluşturma becerisi kazanacaklar, bu süreçte gant şeması hazırlayabileceklerdir.
 • Katılımcılar proje önerilerinde proje ekibini oluştururken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili bilgi sahibi olacaklardır.
 • Katılımcılar projelerinde sahip oldukları araştırma olanaklarını doğru bir şekilde analiz edebileceklerdir.
 • Katılımcılar projeden beklenen yaygın etkiler ile proje çıktılarının paylaşımı ve yayımı konusunda yapılabilecekleri çalışmaları tasarlayabileceklerdir.
 • Katılımcılar hazırlamış oldukları projeleri Joharin penceresine uygun değerlendirebileceklerdir.
 • Katılımcılar özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan disiplinler arası yürütülmüş proje örnekleri ile ilgili bilgi sahibi olacaklar, kendi projelerinde disiplinler arası çalışmalarda neler yapılabileceğini tasarlayacaklardır.
 • Katılımcılar işbirliği içerisinde özel gereksinimli bireylere yönelik araştırma projesi hazırlama, sunma ve kendi projelerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir.
 • Katılımcılar bir panelist gibi proje değerlendirme sürecini deneyimleyebileceklerdir.

   

“Tohum toprağa, özel gereksinimli bireyler topluma emanettir” sözünden hareketle özel gereksinimli bireyler her alanda yaşama dahil olmaları konusunda desteklenmeli ve bu alanda yapılacak projelerle gelişim ve öğrenmelerine destek olunmalıdır.

 

Proje kapsamında aşağıda verilen konu başlıklarına odaklanılması planlanılmaktadır.

 • A’dan Z’ye proje yazma
 • Özel Gereksinimli Birey Projeleri-1-2 (Özel Gereksinimli bireylere yönelik yapılan bazı projelerin amaç ve hedefler boyutunda incelenmesi, SMART amaç yazımı)
 • Özel Gereksinimli Birey-Özgün Değer 1-2 (Projelerde özgün değerin oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar)
 • Konu-kapsam-literatür özeti (Proje önerilerinde kuramsal ve kavramsal çerçevenin oluşturulması)
 • Yöntem-1 (Yöntem yazımında dikkat edilecek hususlar, en sık yapılan hatalar, kulağa küpe tavsiyeler)
 • Yöntem-2 (Örneklem-veri toplama-araçları-geçerlik-güvenirlik-analiz sürecini yapılandırırken  dikkat edilecek hususlar)
 • Projelerde yönetim düzeni (İş paketi-görev dağılımları-süresi, Gant şeması)
 • Başarı ölçütü ve risk yönetimi (Başarı ölçütlerinin belirlenmesi, risk analizi yapılması sürecinde dikkat edilecek hususlar)
 • Proje Ekibi-Araştırma olanakları (Proje ekibi oluşturulurken dikkat edilecek hususlar, proje ekibine yönelik gelebilecek eleştiriler, araştırma olanaklarının tanımlanması)
 • Yaygın Etki-1 (Projeden beklenen yaygın etkilerin yazımında dikkat edilecek hususlar)
 • Yaygın Etki-2  (Proje çıktılarının paylaşımı ve yayımı)
 • Bütçe (Bütçe ve gerekçeleri oluştururken dikkat edilecek hususlar)
 • Özel gereksinimli bireyler için disiplinler arası proje yazımı
 • Projelerin Değerlendirilmesi (Panel sürecinde kullanılacak değerlendirme kriterlerinin tanıtımı)
 • Joharin Penceresi ile Proje değerlendirme
 • Sunum-Panel süreci (Katılımcıların hazırladıkları projeleri sunumu, projelerin değerlendirilmesi)              
Menüyü Kapat